2005/Nov/17

กฟผ.

ประชาชนโปรดลุกขึ้นมาปกป้องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเดี๋ยวนี้

เรียน พี่-น้อง คนไทยผู้รักชาติ รักแผ่นดินต

และจงรักภักดีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกท่าน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งเป็นสมบัติคู่ชาติที่ทุกคนต้องหวงแหนไว้ให้อยู่คู่แผ่น

ดินไทยและลูกหลานไทยทุกคนตลอดไป

ขณะนี้กำลังถูกถือสิทธิ์ครอบครองใช้อำนาจโดยรัฐบาลนี้เพื่อบีบบังคับเพื่อ

แปรผันให้ไปเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

อันเป็นช่องทางเดียวที่พรรคพวกของเขาและหุ้นส่วนคือประเทศสิงคโปร์

จะสามารถแย่งเอาไปเป็นสมบัติของตนโดยไม่สนใจว่า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและทรัพย์สินทั้งหมดนั้นในหลวงรัชกาลที่ 5

ท่านได้สร้างไว้เป็นสมบัติประจำชาติที่คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันชั่วลูก

ชั่วหลาน

และท่านทราบหรือไม่ว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีของมีค่ามหาศาล

นอกจากจะเป็นตัวโรงไฟฟ้าแล้ว

ยังมีสายส่งแรงสูงทั่วประเทศที่สามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เป็น

เจ้าของคือนำไปส่งเป็นสายส่งใยแก้วนำแสงโยงใยไปทั่วทวีปเอเซียนำไปใช้เพื่อ

โทรคมนาคมอ

ที่ต้นทุนต่ำสุดในราคาทุน(ลับ)เพียง50 สตางค์ต่อหน่วยเท่านั้น

เป้าหมายของเขาหวังที่จะมาขายบริการนี้ในราคาถึง6 บาทต่อหน่วย

กำไรที่เขาได้มหาศาล ที่ประชาชนในอาเซียนทั้งหมดต้องจ่าย

หากใครได้ครอบครองระบบสายส่งนี้โดยที่ไม่มีผู้อื่นรู้ว่านำไปทำธุรกิจเสริม

ได้มากมาย

และมีกำไรมหาศาลอีกประการหนึ่งคือเขื่อน

ก็เป็นสมบัติชาติที่ต้องเป็นของรัฐเท่านั้นใครจะมายึดเอาไปไม่ได้โดยเด็ดขาด

ขณะนี้ผู้บริการเผด็จการชุดนี้ได้วางแผนยึดเอาสมบัติชาตินี้ไปเป็นของกลุ่ม

ทุนของตัวเองและพันธมิตรคือสิงคโปร์

โดยใช้ขบวนการที่แยบยลตร

โดยให้ผ่านมือของพนักงานการไฟฟ้าและประชาชนในตลาดหลักทรัพย์ไปในช่วงแรกก่อน

เพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัย

หลังจากนั้นก็ร่วมมือกันกับตลาดหลักทรัพย์ไปช้อนซื้อหุ้นทั้งหมดกว้านเข้า

สู่กลุ่มเป้าหมายของตนทั้งหมดในที่สุด

หากกระทำเช่นนี้แล้วจะแนบเนียนมากจนไม่มีใครสงสัย

ประเทศสิงคโปร์เข้าถือหุ้นโดยผ่านตัวแทนที่เป็นคนไทยและจะซื้อหุ้นเท่าไรก็

ได้

การที่พวกเขาต้องการกฟผ.เป็นอย่างมากนั้นเพราะ กฟผ. คือหัวใจของประเทศไทย็น

หากใครได้ครอบครองนั่นหมายถึง จะบังคับประเทศนี้อย่างไรก็ได้เข้าลักษณะ

จะบีบก็ตาย หากคลายก็รอด นั่นเอง

ลองนึกภาพดูว่า หากวันใด

หรือขณะใดที่ไฟดับโดยเขาไม่จ่ายกระแสมาให้เนื่องจากขึ้นราคาแล้วจ่ายไม่ไหว

หรือไม่มีกำลังจ่าย ก็จะใช้วิธีบีบให้จนตรอกนั่นเองที่ร้ายที่สุดคือม่

เมื่อม่

กฟผ.แต่เดิมมานั้น เป็นของรัฐธี

และในกฎหมายไม่สามารถจัดตั้งโรงไฟฟ้าอื่นมาแข่งขันได้

หากใครเป็นเจ้าของได้นั่นคือสามารถผูกขาดการจ่ายไฟได้เพียงผู้เดียว

ผู้ผลิตอื่นๆไม่สามารถจัดตั้งขึ้นมาเพื่อแบ่งตลาดหรือถ่วงดุลให้เป็นไปตาม

หลักการแข่งขันในกลไกการตลาดทั่วไปได้

ความจริงทั้งหมดนี้ เราเป็นคนใน กฟผ.ทุกคนรู้ดีแต่ไม่กล้าพูด

เป็นแต่จะขอให้ข้อมูลทางลับมาเพื่อให้ประชาชนรู้และรีบเข้ามาปกป้อง

ทรัพย์สินชิ้นสุดท้ายของคนไทยที่ยังคงเหลืออยู่ในขณะนี้

(เขาไม่สามารถมาให้ข้อมูลแบบเปิดเผยได้

เนื่องจากถูกผู้บริหารที่เป็นทาสรับใช้เผด็จการรัฐสภาชุดนี้จับตาดูทุกคนหาก

ใครทำอะไรเพื่อขัดขวางแล้วจะถูกลงโทษขั้นไล่ออกทีเดียว)

มันเลวร้ายมากๆ

ท่านลองนึกภาพว่าผลกำไรและมูลค่าเพิ่มของกฟผ.

หากนำไปสร้างให้ได้ผลเต็มที่ทุกด้านแล้วและยังอยู่ในมือคนไทยทั้งหมดนั้น

ย่อมทำให้คนไทยทุกคนมีกำไรจากผลประโยชน์นั้นอย่างมหาศาล

โดยทุกคนได้รับทั่วถึงกัน ที่สำคัญคือเราผลิตเองเราก็ใช้ไฟในราคาที่ถูก

หากมีกำไรจากการขายกระแสไปให้ประเทศเพื่อนบ้านหรือจากการขายในประเทศ

กำไรนั้นก็ไม่ไปไหน กลับมาคืนกำไรสู่คนไทยทุกคนรือจ

แทนที่จะของกลุ่มนายทุนผูกขาดที่นำโดยผู้นำทรราช

ที่เอาเปรียบมาปล้นคนไทยทั้งชาติขณะนี้

ด้วยหวังรวยคนเดียวภายใต้ความลำบากแร้นแค้นของคนไทย60

กว่าล้านคนที่ต้องเดือดร้อนเพราะค่าไฟขึ้นราคาสูงขึ้นๆตามที่เขาจะกำหนดเอา

ไป่า

ดูดเอาเงินพวกเราคนไทยเข้ากระเป๋าพวกเขาเช่นเดียวกับที่

โทรศัพท์มือถือของเขากำลังทำหน้าที่ดูดเงินให้เขาจากคนไทยทุกวินาทีอย่างเมา

มันตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

ที่ร้ายที่สุด กินคนเดียวไม่พอาา

กลับไปนำเอาวายร้ายสิงคโปร์มาช่วยเขมือบอีกคนหนึ่งมันเลวสุดๆไหม

ขณะนี้ผู้บริหารการไฟฟ้าฯร์

บังคับพนักงานให้หาเงินมาซื้อหุ้นหากใครไม่ซื้อหรือแสดงอาการต่อต้านใดๆก็จะ

ถูกลงโทษั

และเมื่อซื้อหุ้นแล้วก็ให้ขายออกไปให้กับสถาบันการเงินหรือตัวแทนที่มาตั้ง

โต๊ะช้อนซื้อไปเลยโดยเอาเงินมาล่อซื้อในราคาที่สูง

ขึ้นถึง 3 เท่าทีเดียว(จากิ10บาทและขายทันที30 บาท)

ดังนั้นาย

จึงขอวิงวอนให้คนไทยทุกคนโปรดไปช่วยกันแสดงประชามติและต่อต้านการดำเนินการ

ดังกล่าวที่ผู้บริหารประเทศใช้อำนาจบังคับเอาไปโดยที่คนไทยทุกคนไม่รู้ความ

จริง

จึงขอเรียกร้องให้ทุกคนไปรวมตัวกันที่กฟผ. บางกรวย ตั้งแต่บัดนี้เป็น้

ต้นไป

ซึ่งมีประชาชนกลุ่มหนึ่งที่เข้าใจและรักชาติด้วยบริสุทธิ์ใจกำลังปักหลัก

อยู่ตั้งแต่วันที่ม

25 ตค.เป็นต้นไป หากคนไทยไปรวมตัวกันมากเท่าใดก็จะสามารถยึดกฟผ.กลับคืนมา

ได้ตค

ก่อนที่จะสายเกินไปกว่านี้ป

ซึ่งหมายถึงกลุ่มผลประโยชน์ก็สามารถตีท้ายครัวเอาได้โดยง่าย

หากช้ากว่านี้แล้วจะถูกผันเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ทันทีและไม่สามารถนำคืนมา

ได้อีกก

โปรดแสดงสิทธิของท่านโดยด่วนด้วย

ด้วยศรัทธา เชื่อมั่น และสามัคคีไทยทั้งมวลรัพย์

มีคนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตส่งมาให้คคกรุณาช่วยreply

ต่อๆกันไปยังคนที่ท่านรู้จักแผ่ขยายไปยังทั่วประเทศและทั่วโลกด้วยทุกคนด้วย

Comment

Comment:

Tweet


คิดแล้วก็น่ากลัวนะ

การไฟฟ้าควรจะเป็นของประชาชนมากกว่า
#7 by ※〖 - ๐ MoO`PaE ๐ - 〗※ ★™ At 2005-11-19 13:32,
ผมร่วมเคลื่อนไหวครับ อย่างไรผมก็ไม่เห็นด้วยแน่


บริการสาธารณะ ประเภทสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะที่กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและความมั่นคงของชาติ รัฐต้องเป้นผู้เข้าดูแลแทรกแซง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ทั่วถึงและราคาต่ำเท่าที่จะเป็นไปได้ - นี่คือทฤษฎีที่ใช้กันทั่วโลก รัฐจะแทรกแซงไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอยู่แล้ว


การทำให้กิจการดังกล่าวให้เป็นระบบเอกชน ให้ลื่นไหลตามกลไกตลาด เท่ากับว่าส่งเส้นเลือดใหญ่ของเราให้ผู้อื่นกำไว้ เขาบีบเราก็ตาย เท่านั้นเอง


แม้ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งระงับการกระจายหุ้นก็ตาม ก็เพียงยืดเวลาไป สิ่งที่ดีที่สุดคือ ยกเลิกการกระจายหุ้นเลย


Waffen - SS ขอร่วมต่อสู้คัดค้านครับ ได้ทำการคัดค้านมานานพอสมควร ยอมรับว่าเหนื่อยใจพอสมควร ในหมู่คนอายุน้อยวัยรุ่น สนใจน้อยมากๆ แต่จะพยายามครับ


ตอบ comment ฮ่าๆๆๆ ภาษาเยอรมันของกระผม แค่ Schlange ๆ Fische ๆ เองครับ (งูๆ ปลาๆ นั่นเอง) ยังไม่เก่งเลยครับ อยากหาผู้ชี้แนะเหมือนกัน

กระผม มิใช่พวกฮิตเลอร์จ้า แค่เป็นหน่วย SchutzStaffel เพื่อปกป้อง Der Fuhrer เองครับ ฮ่าๆๆๆๆ

ผมชื่นชมความกล้าหาญ ชาตินิยม ของเหล่าเด็กหนุ่ม ทหารหน่วย SS ครับ จึงอยากจะศึกษาเรื่องราวพวกเขา

ขอบคุณที่ไปเยี่ยมจ้า
#6 by Fallschirmjäger At 2005-11-18 17:22,
หุ้นไฟฟ้าไม่เอาก็ได้ ของแผ่นดีไทยไว้กลบหน้า
อืม ไว้จะลงเป็นความเห็นนะคัฟ รออ่านกาน
#4 by - LittleMonkey - At 2005-11-17 19:19,
ตัดสินไปแล้ว
แต่เด๋วคงมีเรื่องอื่นอีก
อย่าไปยอมมมมมมมมม
#3 by ~ Honggie The หมีเน่า ~ At 2005-11-17 19:10,
เค้าก็ตัดสินไปละนี่ ชิมิ
#2 by vivi At 2005-11-17 18:42,
เห็นด้วยค่ะ การไฟฟ้าเป็นของประชาชน
#1 by ~นู๋ติ๊ก~ At 2005-11-17 16:20,